KILKA SŁÓW TEORII O PROGNOZACH POGODY:


Mianem prognozy pogody określa się przewidywanie zmian stanu atmosfery w czasie i przestrzeni.

KLASYFIKACJA PROGNOZ POGODY

1) czasu prognozy

a) prognoza aktualna (0-6 godzin)
Prognozy te stosowane są w sytuacjach, kiedy istotne jest przewidzenie najbliższej zmiany wiatru lub częstotliwości jego zmian w ciągu najbliższych kilku godzin. Przewidywania zawarte w tego typu prognozach wiążą się zwykle z ważnymi konsekwencjami.

b) prognoza krótkoterminowa (0-3 dni)
Prognozy tego rodzaju są w dzisieszych czasach najczęściej  stosowane w praktyce i podawane do publicznej wiadomości. Opierają się one na analizach danych, zdjęć meterologicznych oraz innych subiektywnych i pasywnych metod teledetekcyjnych, na podstawie modeli numerycznych, a także obiektywnej opini meteorologa.

c) prognoza średnioterminowa (5-7dni)
Pomimo tego, że ten rodzaj prognozy ma nieco mniejszą sprawdzalność, niż krótkoterminowe, to jest on bardzo ważny z ekonomicznego punktu widzenia i ma duży wpływ na zachowania podejmowane w gospodarce.

d) prognoza długoterminowa (powyżej 7 dni)

e) prognoza międzysezonalna (zmiany pomiędzy sezonami)

f) prognoza wewnątrzsezonalna (zmiany w czasie sezonu)


2) obszaru prognozowania

a) prognoza lokalna

- podawana dla określonej miejsowości a nawet dla konkretnego miejsca

b) prognoza mezoskalowa

- dla skali kilkuset kilometrów

c) prognoza regionalna

- dla kilku krajów

d) prognoza globalna

- dla obszaru całej kuli ziemskiej


3) sposobu prognozowania

a) metoda oparta na wiedzy lokalnej / folklor

b) metoda synoptyczna

c) metoda numeryczna


Podstawowymi parametrami opisującymi stan atmosfery są:

- ciśnienie

- temperatura

- kierunek i prędkość wiatu

Często na prognozę podstawowych elementów wpływa także:

- zachmurzenie

- zamglenie

- stan morza

- zanieczyszczenia atmosferyczne